Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i działające w nim dwa związki zawodowe chcą, aby ich placówka nosiła imię Jana Pawła II. Pismo w tej sprawie trafiło już do starostwa.

Chcą Papieża na patrona

Dwa dni po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II do dyrektora szczycieńskiego DPS-u trafiły pisma podpisane przez mieszkańców domu oraz zatrudnionych w nim członków dwóch związków zawodowych.

"Ojciec Święty zawsze ze szczególną troską pochylał się nad ludźmi chorymi, starymi i cierpiącymi. Stanowił dla nas przykład, w jaki sposób powinniśmy troszczyć się o naszych mieszkańców" - napisali związkowcy, występując o nadanie placówce imienia Jana Pawła II. Pod pismem podpisały się 72 osoby spośród ogółu 111 zatrudnionych. Z podobnym wnioskiem wystąpiło 141 mieszkańców domu, w którym przebywają obecnie 171 osoby.

Dzień później o woli swojej załogi dyrektor DPS Henryk Wilga poinformował starostwo.

- Bardzo liczymy na to, że władze powiatowe przychylnie odniosą się do naszego wniosku, tym bardziej, że ma on akceptację księdza dziekana Józefa Drążka i kapelana DPS-u ks. kanonika Edwarda Molitorysa - podkreśla dyrektor.

Sprawa nadania imienia placówce może stanąć już na najbliższej sesji Rady Powiatu w dniu 28 kwietnia. Gdyby radni propozycję zaakceptowali, uroczyste odsłonięcie granitowej tablicy upamiętniającej patrona DPS-u odbyłoby się 1 czerwca br. z udziałem ks. arcybiskupa Edmunda Piszcza.

Tego dnia planowane jest też wyświęcenie kaplicy znajdującej się w DPS-ie i nadanie jej imienia św. Ojca Pio. Pomysł zaakceptował już arcybiskup Piszcz.

- Kilka miesięcy temu, kiedy w ciężkim stanie przebywałem w szpitalu, obiecałem Bogu, że w ten sposób podziękuję mu za uratowanie życia - mówi inicjator projektu dyrektor Wilga. Ze swoich środków, co wyraźnie podkreśla, zakupił figurę Ojca Pio, która stanie w kaplicy.

Dyrektor myśli też o większej integracji pensjonariuszy DPS-u z pozostałymi mieszkańcami Szczytna. Temu celowi służyć będą nabożeństwa majowe, odprawiane w soboty i niedziele o godz. 20.00 przy kaplicy DPS-u znajdującej się u zbiegu ulic Wielbarskiej i Skłodowskiej.

Uczulam społeczeństwo

W ostatnim czasie pojawiło się wiele innych propozycji uczczenia Ojca Świętego w Szczytnie. Co na ich temat sądzi dyrektor Wilga, będący jednocześnie radnym miejskim?

- Wszystkie inicjatywy są cenne, ale przed podjęciem decyzji powinno się zapytać o zdanie lokalne społeczeństwo i księży - mówi radny Wilga. - Wśród tych, którzy prześcigają się w pomysłach są także ludzie niewiele mający wspólnego w Kościołem. Dlatego uczulam społeczeństwo, aby zwracało uwagę na to, czy przypadkiem autorzy pomysłów nie zgłaszają ich pod płaszczykiem kampanii przedwyborczej.

Jak się dowiedzieliśmy, do starostwa wpłynął też wniosek o nadanie imienia Jana Pawła II szpitalowi w Szczytnie.

(o)

2005.04.27