Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości postuluje, aby za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej lub komisji potrącać radnym już nie 5%, jak obecnie, a 20% diety. Projekt uchwały w tej sprawie znajdzie się w porządku najbliższych obrad, ale nie wiadomo, czy uzyska poparcie. Zdania radnych, zarówno na temat intencji autorów uchwały, jak i celowości zwiększania kar za absencje, są podzielone.

Chcą większych kar za nieobecność
Członkowie klubu PiS chcą, by za nieobecność na komisji i sesji potrącać radnym 20% diety. Robert Siudak z klubu „Razem dla Mieszkańców” nie ma nic przeciwko temu, ale sugeruje, że to działanie „pod publiczkę”

Pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej, zaplanowanej na piątek, trafi projekt uchwały zmieniającej dotychczasowe regulacje dotyczące wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Złożył go klub Prawa i Sprawiedliwości, który postuluje, aby za każdą nieobecność na sesji lub komisji potrącać miejskim rajcom nie, jak obecnie 5%, lecz 20% diety. Autorzy uchwały swoje stanowisko uzasadniają tym, że podczas posiedzeń często brakuje wymaganego quorum.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.