Orzyny mają nowego sołtysa. Wiesława Domalewskiego, który niedawno niespodziewanie złożył rezygnację, zastąpi Jadwiga Śledzińska. - Można powiedzieć, że rzuciłam się na głęboką wodę, ale bardzo liczę na pomoc rady sołeckiej – mówi nowo wybrana sołtys.

Chcę zrobić coś dobrego
Jadwiga Śledzińska: - Jeżeli wszyscy weźmiemy się czynnie do pracy na rzecz naszej miejscowości, to wiele dobrego możemy tu zrobić

W czwartek mieszkańcy Orzyn wybierali nowego sołtysa. To dlatego, że dotychczas pełniący tę funkcję Wiesław Domalewski niespodziewanie złożył rezygnację. Wolę zajęcia jego miejsca zgłosiła tylko jedna osoba - Jadwiga Śledzińska. W głosowaniu tajnym, spośród biorących w nim udział 40 mieszkańców, 23 opowiedziało się za, a 11 przeciw tej kandydaturze. Sześć głosów było nieważnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.