Zarząd Powiatu uzyskał od radnych absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Przedstawione przez starostę Jarosława Matłacha sprawozdanie z jego realizacji nie wywołało żadnej dyskusji, mimo że zachęcała do niej przewodnicząca Jolanta Cielecka.

Ciche absolutorium

Zarząd Powiatu to kolejny szczycieński samorząd, który uzyskał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Sprawozdanie z jego realizacji przedstawił starosta Jarosław Matłach. W 2014 r. powiat kontynuował szereg przedsięwzięć zapoczątkowanych w latach poprzednich. Na inwestycję przeznaczył 8,6 mln zł, co stanowiło 12% wykonanych wydatków. Tradycyjnie już dominowały zadania drogowe (6,6 mln zł). Część z nich realizowana była wspólnie z gminami. W 2014 r. ich udział zamknął się kwotą około 1,6 mln złotych. Najwięcej do poprawy infrastruktury drogowej dołożyła gmina Świętajno (627 tys. zł), następnie gmina Szczytno (320 tys. zł), miasto Szczytno (305 tys. zł), Wielbark (219 tys. zł), Dźwierzuty (144 tys. zł) oraz Rozogi (41 tys. zł).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.