Wzrost cen węgla o kilkaset procent wymusił na spółce Veolia korektę taryfy za dostawę ciepła mieszkańcom korzystającym z miejskiej sieci ciepłowniczej. Na razie ma ona obowiązywać do końca roku. Potem najprawdopodobniej ceny jeszcze wzrosną, choć na razie nikt nie potrafi przewidzieć o ile. Według szacunków prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie”, jej członkowie już od września, zapłacą rachunki wyższe nawet o 60%.

Ciepło ostro w górę
Cena wykorzystywanego przez spółkę Veolia węgla wzrosła od czerwca aż o 300%

WĘGIEL DROŻSZY O 300 PROCENT

Nadchodzący sezon grzewczy boleśnie uderzy mieszkańców po kieszeni. Już od 5 sierpnia spółka Veolia zarządzająca miejską siecią ciepłowniczą w Szczytnie dokonała korekty taryf, podnosząc opłatę za ciepło. Średni wzrost sięga 50%. Jak tłumaczy prezes Veolii Janusz Panasiuk, głównym czynnikiem mającym wpływ na ten stan rzeczy był drastyczny skok cen węgla. - Dla spółki to wzrost o 300% od czerwca – informuje prezes. W tej sytuacji nie było innego wyjaśnia, jak tylko wystąpić do Urzędu Regulacji Energetyki o korektę dotychczasowej taryfy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.