Będzie miało Szczytno swoją elektrociepłownię! Inwestorem jest firma MVV, która nabyła jedną z działek po byłym tartaku przy ul. Wileńskiej.

MVV Polska wdrożyła własne systemy ciepłownicze na sporych obszarach dużych miast (Wrocław, Szczecin) i małych (Biskupiec, Reszel). Teraz zamierza wkroczyć do Szczytna. Od z górą miesiąca jest właścicielem jednej z działek po byłym tartaku - tej, na której znajduje się stara tartaczna suszarnia drewna wraz z nieczynną już kotłownią.

Cechą charakterystyczną inwestycyjnej oferty jest to, że do pozyskiwania energii stosowane są tzw. źródła odnawialne. W Szczytnie będą to zrębki, na których dostawę firma już zawarła umowę. Na etapie negocjacji znajdują się wzajemne relacje między miastem a inwestorem. Rzecz dotyczy przyszłego odbioru wyprodukowanej energii. MVV chce mieć gwarancje na piśmie, a miasto... nie musi ich dawać.

- Czy chcemy czy nie, energię ze źródeł odnawialnych musimy przyjąć i wykorzystać - mówi Lucjan Wołos, naczelnik wydziału rozwoju miasta. Według unijnych dyrektyw, do 2012 roku 12% wykorzystywanej w Polsce energii musi być produkowane ze źródeł odnawialnych. Obecnie jej udział liczony jest na 2%.

(hab)

2004.08.25