Sprawdzamy, czy naszym samorządowcom się poprawiło.

Maryla WIERZBICKA, radna miejska

Oszczędności: 10 tys. zł (bez zmian)

Nieruchomości: mieszkanie 62,2 m2 - wart. 100 tys. zł (bez zmian), garaż 18 m2 - wart. 10 tys. zł (bez zmian)

Dochody z tytułu: zatrudnienia w MOPS - 31,4 tys. zł (wzrost o 2,1 tys. zł), diety radnego - 11,2 tys. zł (wzrost o 300 zł), za udział w komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 340 zł (w ub.r. tej pozycji nie było)

Samochód: mercedes 190E, wart. 10 tys. zł (spadek o 5 tys. zł).

Henryk WILGA, radny miejski

Nieruchomości: dom 452 m2 - wart. 400 tys. zł (wzrost o 100 tys. zł) gospodarstwo rolne 58 ha - wart. 100 tys. zł (bez zmian), pawilon usługowo-handlowy 52 m2 - wart. 80 tys. zł (wzrost o 20 tys. zł), ubyło mieszkanie 73 m2 - wart. 80 tys. zł

Dochód z tytułu: zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej na stanowisku dyrektora - 72,1 tys. zł (spadek o 1,9 tys. zł), diety radnego - 11,2 tys. zł (wzrost o 1,3 tys. zł), inne źródła - 1,1 tys. zł (spadek o 400 zł)

Pojazdy mechaniczne: ciągnik Ursus (95), wart. 20 tys. zł (bez zmian), przybył ciągnik Zetor wart. 150 tys. zł, ubył fiat siena (98)

Kredyty: na budowę domu mieszkalnego - 70 tys. zł (ubyło 17 tys. zł), przybył kredyt na zakup ciągnika i maszyn rolniczych - 220 tys. zł, ubył kredyt na zakup ziemi - 100 tys. zł, ubył kredyt na zakup środków obrotowych do produkcji własnej - 15,8 tys. zł.

Zofia ŻARNOCH, radna miejska

Oszczędności: 2 tys. zł (przybyło 2 tys. zł)

Nieruchomości: mieszkanie komunalne 50 m2 (bez zmian), działka 5 arów, dzierżawiona od Pracowniczych Ogrodów Działkowych (bez zmian), ubyła altanka na działce, wart. 2 tys. zł

Dochody z tytułu: dieta radnej - 11,2 tys. zł (wzrost o 300 zł).

oprac. (tom)


Zainteresowanym Czytelnikom przypominany, że powyższe dane publikujemy na podstawie oświadczeń majątkowych złożonych przez samorządowców.

2006.09.20