Sprawdzamy, czy naszym samorządowcom się poprawiło.

Beata BOCZAR, radna miejska

Nieruchomości: dom 110 m2, wart. 250 tys. zł (bz), działka pod dom, wart. 10 tys. zł (w ub.r. tej pozycji nie było)

Dochody z tytułu: zatrudnienia w SP 3 - 37,4 tys. zł (przybyło 300 zł), umów zleceń - 784 zł (spadek o 376 zł), dieta radnej - 11 tys. zł (przybyło 700 zł)

Kredyt: 55,6 tys. zł (spadek o 1400 zł)

Ewa CZERW, przewodnicząca Rady Miejskiej

Odmówiła nam udostępnienia kopii swojego oświadczenia twierdząc, że... nie ma do tego prawa.

Tadeusz TOMASZEWSKI, radny miejski

Konsekwentnie od lat nie składa oświadczeń majątkowych. Z tego powodu nie przysługuje mu miesięczna dieta.

Według nowej ustawy, która obowiązywać będzie w najbliższej kadencji samorządu, odmowa ujawnienia stanu majątkowego uniemożliwia sprawowanie funkcji radnego.

Henryk ŻUCHOWSKI, radny miejski

Oszczędności: 115 tys. zł (przybyło 5 tys. zł), 2 tys. EURO (przybyło 1 tys. EURO)

Nieruchomości: dom 250 m2 - garaż 30 m2, budynek gospodarczy 38 m2, działka 7 arów - wart. 260 tys. zł (przybyło 10 tys. zł), mieszkanie 34 m2 - wart. 100 tys. zł (przybyło 15 tys. zł), dom letniskowy 91,5 m2 na działce 7 arów - wart. 150 tys. zł (bez zmian), sklep 33 m2 - wart. 120 tys. zł (bez zmian), zakład kamieniarski 110 m2 z działką 10,5 ara - wart. 110 tys. zł (bez zmian)

Dochody z tytułu: najmu - 21,3 tys. zł (przybyło 2,7 tys. zł) prowadzenia działalności gospodarczej - 2 tys. zł (przybyło 2 tys. zł), z Urzędu Miasta - 1,4 tys. zł (wzrost o 700 zł), diety radnego - radny konsekwentnie nie podaje uzyskanych z tego tytułu dochodów. Według naszych szacunków jest to ok. 10 tys. zł

Samochody: opel tigra (95), bez zmian, mercedesa 210 E (99) zastąpił mercedes 124 E (92).

oprac. (tom)


WYJAŚNIENIE

W składanych oświadczeniach majątkowych, które streszczamy w "Kurku", radni są zobowiązani do wykazania posiadanego auta o wartości przekraczającej 10 tys. zł. Stąd w oświadczeniu Anny Rybińskiej nie został wymieniony volkswagen, którego wartość radna wyceniła na kwotę poniżej 10 tys. zł.

Powyższe wyjaśnienie publikujemy na prośbę zainteresowanej.

(red)

2006.09.27