Co im nakapało (14)

Marek Nowotka, radny powiatowy

Oszczędności: 20 tys. zł (ubyło 5 tys. zł)

Nieruchomości: dom 80 m² - wart. 70 tys. zł (bez zmian)

Dochody z tytułu: zatrudnienia w SP w Dąbrowach – 19,7, tys. zł (spadek o 6,9 tys. zł), emerytury – 21,6 tys. zł (bez zmian), diety radnego – 21,4 tys. zł (wzrost o 2,5 tys. zł), umowy o dzieło – 400 zł (w ub.r. tej pozycji nie było)

Samochód: opel corsa (03), bez zmian

Iwona Olbryś, radna powiatowa

Oszczędności: 5 tys. zł (przybyło 5 tys. zł)

Nieruchomości: dom 100 m² - wart. 100 tys. zł (bez zmian) wraz z działką o powierzchni 860 m² - wart. 40 tys. zł (bez zmian)

Dochody z tytułu: zatrudnienia w SP 6 – 44,1 tys. zł (wzrost o 5,5 tys. zł), diety radnej – 21,4 tys. zł (wzrost o 2,5 tys. zł), umowy o dzieło – 2,4 tys. zł (spadek o 400 zł)

Kredyt: remontowy – 5 tys. zł (w ub.r. - 20 tys. franków szwajcarskich)

Barbara Pac, radna powiatowa

Oszczędności: 12 tys. zł (przybyło 12 tys. zł)

Nieruchomości: dom 102 m² - wart. 140 tys. zł (bez zmian), działka o pow. 801 m² - wart. 16 tys. zł (bez zmian), działka rolna 0,49 ha – wart. 5 tys. zł (bez zmian)

Dochody z tytułu: zatrudnienia w Urzędzie Gminy Wielbark – 32,4 tys. zł (wzrost o 2,6 tys. zł), diety radnej – 17 tys. zł (wzrost o 2,1 tys. zł), pozostałe – 600 zł

Kredyt: hipoteczny w Banku Millennium – 33,2 tys. franków szwajcarskich (ubył 1 tys.)

Samochód: opel corsa (2001), bez zmian