Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym zajrzeliśmy do oświadczeń naszych samorządowców. Czy w ciągu minionego roku ich stopa życiowa poszła w górę i jak wysoko? Aby się o tym przekonać, zapraszamy do lektury.

Zaczynamy od prezentacji kierownictwa Urzędu Miejskiego. Ubiegłego roku nie może ono zaliczyć do zbyt udanych pod względem finansowych korzyści.

Powodów do wielkiej radości nie ma na pewno burmistrz Bielinowicz, któremu co prawda pobory w skali roku wzrosły o 9 tys. zł, a oszczędności o 5 tys. zł, ale straty były większe. Z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Portów nie otrzymał ani złotówki, podczas gdy rok temu była to całkiem pokaźna sumka - 12 tys. zł. Burmistrz nie wykonywał też umów zleceń, z których rok wcześniej pozyskał 2,4 tys. zł.

Jego najbliższym współpracowniczkom dochody z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim wzrosły nieznacznie, więc i dla nich miniony rok nie był rewelacyjny. Najwięcej satysfakcji ma wiceburmistrz Danuta Górska, której udało się zredukować kredyt o 10 tys. zł

PAWEŁ BIELINOWICZ, burmistrz

oszczędności: 10 tys zł (ubyło 15 tys. zł), obligacje Skarbu Państwa: 60 tys. zł (przybyło 20 tys. zł)

nieruchomości: dom 110 m2, wart. 150 tys. zł (bez zmian)

dochód: z tytułu zatrudnienia w UM - 110 tys. zł (+ 9 tys. zł), umów zleceń - 0 zł (- 2,4 tys. zł), zasiadania w Radzie Nadzorczej Portów Lotniczych - 0 zł (-12 tys. zł)

DANUTA GÓRSKA, wiceburmistrz

oszczędności: 3500 zł (- 1500 zł)

nieruchomości: mieszkanie 72 m2, wart. 72 tys. zł (b.z.), działka rekreacyjna 1000 m2, wart 9 tys. zł (b.z.)

dochód: z tytułu zatrudnienia w UM - 69 tys. zł (+2,2 tys. zł), umów zleceń - 0 zł (-389 zł)

kredyt do spłacenia: 25,8 tys. zł (-10 tys. zł)

samochód: Toyota Hiace (96)

ELŻBIETA BURLIŃSKA, sekretarz Miasta

oszczędności: 6 tys. zł (+1 tys. zł)

nieruchomości: mieszkanie 47 m2, wart. 42,3 tys. zł (bz.), domek letniskowy 30 m2, wart. 35 tys. zł, udział w lokalu mieszkalnym 12 m2, wart. 6,7 tys. zł, działka wart. 5,7 tys. zł

dochód: z tytułu zatrudnienia w UM - 72,7 tys. zł (+0,2 tys. zł), umów zleceń - 1731 zł (+281 zł)

samochód: audi 83 (bz.)

HANNA ŻYLIŃSKA, Skarbnik Miasta

oszczędności: 30 tys. zł (-7 tys. zł)

nieruchomości: dom 60 m2, wart.54 tys. zł (bz), działka 276,5 m2 z garażem, wart. 26 tys. zł (bz)

dochód z tytułu zatrudnienia w UM: 73,1 tys. zł (+1,4 tys. zł).

(kaem)

2005.06.08