Sprawdzamy, czy naszym samorządowcom się poprawiło.

Anna RYBIŃSKA, radna miejska

Oszczędności: 2 tys. zł (ubyło 300 zł)

Nieruchomości: dom 130 m2 - wart. 200 tys. zł (przybyło 10 m2)

Dochody z tytułu: zatrudnienia w SP 6 i Gimnazjum nr 2 - 58,8 tys. zł (wzrost o 2,2 tys. zł), umowy zlecenia - 3,1 tys. zł (w ub.r. tej pozycji nie było), diety radnej - 10,2 tys. zł (wzrost o 200 zł)

Samochód: nie posiada (w ub.r. volkswagen polo, 96)

Kredyty: 19 tys. zł na rozbudowę i remont domu (ubyło 6 tys. zł).

Robert SIUDAK, radny miejski

Oszczędności: 1,5 tys. zł (ubyło 500 zł)

Nieruchomości: dom 120 m2 - wart. 95 tys. zł (wzrost o 5 tys. zł), działka 9,3 ara - wart. 55 tys. zł (bez zmian)

Dochody z tytułu: zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Policji - 32,8 tys. zł (wzrost o 2,8 tys. zł), diety radnego - 11,2 tys. zł (wzrost o 300 zł).

Danuta STEFANOWICZ, radna miejska

Nieruchomości: mieszkanie 69,7 m2 - wart. 69 tys. zł (wzrost o 5,7 tys. zł), garaż 16 m2 - wart. 20 tys. zł (w ub.r. garaż 18 m2 - wart. 23,5 tys. zł), działka 10 arów - wart. 30 tys. zł (wzrost o 15 tys. zł)

Dochody z tytułu: emerytury - 62,3 tys. zł (ubyło 900 zł), umowy o dzieło - 1,5 tys. zł (w ub.r. tej pozycji nie było), diety radnej - 10,2 tys. zł (wzrost o 200 zł)

Samochód: skoda felicja (97) - bez zmian.

Jerzy TOPOLSKI, radny miejski

Oszczędności: 55 tys. zł (bez zmian), 2200 EURO (bez zmian)

Nieruchomości: dom 219 m2 - wart. 200 tys. zł (bez zmian), gospodarstwo rolne 5 ha - wart. 12,5 tys. zł (bez zmian), działka budowlana 15 arów - wart. 30 tys. zł (bez zmian), trzy działki rolne 24 ary - wart. 32 tys. zł (bez zmian), działka budowlana 9 arów - wart. 20 tys. zł

Dochody z tytułu: praktyki lekarskiej - 153 tys. zł - przychód (wzrost o 22 tys. zł), emerytura i renta - 26,2 tys. zł (wzrost o 21,7 tys. zł), zatrudnienia w Areszcie Śledczym - 15,7 tys. zł (wzrost o 1,7 tys. zł), diety radnego - 8,8 tys. zł (ubyło 700 zł), inne - 800 zł (ubyło 1,2 tys. zł)

Samochody: volkswagen polo (2000), wart. 14 tys. zł (spadek o 4 tys. zł), renault scenic (2003), wart. 30 tys. zł (spadek o 14 tys. zł)

Kredyt: na zakup samochodu - 18 tys. zł (ubyło 12 tys. zł).

oprac. (tom)


Zainteresowanym Czytelnikom przypominany, że powyższe dane publikujemy na podstawie oświadczeń majątkowych złożonych przez samorządowców.

2006.09.13