Blisko trzydzieści zadań inwestycyjnych znalazło się w projekcie przyszłorocznego budżetu Szczytna. Podobnie jak w latach ubiegłych, wśród planowanych przedsięwzięć istotną część stanowią remonty i budowy ulic.

Co nam przyniesie nowy budżet?
Na liście planowanych na przyszły rok zadań znalazła się zapowiadana od dawna termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6

CZY ZREALIZUJĄ PLAN?

Znamy już projekt przyszłorocznego budżetu Szczytna. Zaplanowane w nim dochody mają wynieść 97 mln zł, a wydatki – 105,5 mln złotych. Przewidywane na koniec 2018 r. zadłużenie oszacowano na poziomie 14,2 mln złotych. Samorząd zamierza też zaciągnąć kredyt w wysokości 4 mln zł, ale jak zapewnia burmistrz Danuta Górska, nie podwyższy on stopy procentowej długu. Na inwestycje zapisano w projekcie budżetu blisko 17 mln zł, co stanowi 17% ogółu wydatków. Czy uda się to zrealizować?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.