Rozmowa ze starostą szczycieńskim Jarosławem Matłachem

COVID pokrzyżował nam plany
Starosta Jarosław Matłach: - Od 50 lat nie było takiej inwestycji w szpital i służbę zdrowia w ogóle

Skąd wzięła się koncepcja rozbudowy szpitala o nowe skrzydło?

- Z życia. Do naszego szpitala trafia bardzo dużo osób starszych, schorowanych, które leżą na oddziale wewnętrznym. Jest on mocno przeciążony, chorzy często nie mieszczą się w salach i trzeba ich kłaść na korytarzach. Żeby usprawnić funkcjonowanie tego oddziału, uzyskać dodatkową przestrzeń i poprawić komfort pacjentów, zdecydowaliśmy się na rozbudowę. Do nowej części, po ustaniu pandemii, zostaną przeniesione oddziały wewnętrzny i dziecięcy, co pozwoli wygospodarować wolne miejsce w starej części. Tam, oprócz zakładu opiekuńczo – leczniczego, planowaliśmy także umieścić stację dializ oraz pomieszczenia służące do diagnostyki.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.