W Muzeum Mazurskim odbyło się spotkanie z okazji wydania 25. tomu „Rocznika Mazurskiego”. Pismo to już od ćwierć wieku przybliża dzieje ziemi szczycieńskiej od czasów najdawniejszych po współczesność, a także odgrywa dużą rolę w kształtowaniu świadomości regionalnej.

Ćwierć wieku
W spotkaniu udział wzięli m.in. członkowie zespołu redakcyjnego, autorzy artykułów oraz samorządowcy

380 ARTYKUŁÓW 115 AUTORÓW

W tym roku ukazał się już 25. tom „Rocznika Mazurskiego”. Z tej okazji w Muzeum Mazurskim odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli m.in. członkowie zespołu redakcyjnego, autorzy artykułów, samorządowcy oraz przedstawiciele stowarzyszeń zajmujących się historią regionu. Na początek głos zabrał kierownik placówki, Klaudiusz Woźniak, odnosząc się do obecnej sytuacji za wschodnią granicą. Wyraził słowa solidarności i wsparcia z walczącym z rosyjskim okupantem narodem ukraińskim, a następnie przybliżył zebranym cele, które przyświecają twórcom „Rocznika”. Wydawane od 1996 r. pismo historyczne i popularnonaukowe podejmuje głównie tematykę związaną z ziemią szczycieńską oraz Mazurami, budując tożsamość regionalną i popularyzując dzieje powiatu. Periodyk odgrywa też ważną rolę w integrowaniu wielokulturowego środowiska obecnych mieszkańców i budowaniu więzi lokalnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.