W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie, podczas którego Minister Adam Andruszkiewicz, wspólnie z Wojewodą Arturem Chojeckim i parlamentarzystami z regionu, wręczył samorządowcom promesy z kwotą dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa gmina”.

Cyfryzacja warmińsko-mazurskich gmin
Minister Adam Andruszkiewicz, wspólnie z Wojewodą Arturem Chojeckim i parlamentarzystami z regionu, wręczył samorządowcom promesy z kwotą dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa gmina”

Wart miliard złotych program pomoże w zapewnieniu sprzętu i oprogramowania niezbędnego do sprawnego funkcjonowania państwa, pozwoli również sfinansować szkolenia, dzięki którym wdrożenie nowych rozwiązań przebiegnie sprawnie.

Pandemia COVID-19 pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło swoje działanie do sieci. Przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest jednak możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są różne – czasem to braki sprzętowe, czasem niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina” rząd chce odpowiedzieć na ten problem.

W ramach programu każda gmina, która weźmie w nim udział, może liczyć na wsparcie - minimalna wysokość grantu to 100 000 zł, maksymalna - 2 000 000 zł. Wysokość wsparcia zależy od wielkości (liczby mieszkańców) i zamożności gminy (wskaźnika podatkowego G). Dzięki takiemu podejściu wyrównywane są szanse mniej zamożnych gmin.

Pokaźne wsparcie z programu „Cyfrowa Gmina” otrzyma miasto Szczytno

Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

- Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.

- Edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.

- Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Zasady rozliczania projektu przygotowane są tak, by samorządowcy mieli jak najłatwiej i jak najlepiej. To 100% finansowania, bez wkładu własnego, łatwe rozliczenie, a także możliwość refinansowania wydatków poniesionych od lutego 2020 r.

Co ważne – z projektu będzie można sfinansować poniesione już wydatki (od lutego ubiegłego roku). Okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r.

Wszystkie szczegóły, wzory dokumentacji, numer infolinii, która jest do dyspozycji samorządowców można znaleźć na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – gov.pl/cppc.