Reklama

Węgiel

Nowy komendant rektor i zmiany w systemie kształcenia - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie wkracza właśnie w ważny etap swojej działalności. Po raz pierwszy w historii naukę w niej rozpoczęło 50 studentów cywilnych, którzy będą się kształcić na kierunku administracja.

Cywile w WSPol.

Inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Policji odbyła się w niedzielę 1 października. Poprzedziła ją msza w kościele Wniebowzięcia NMP w intencji kadry i słuchaczy. Na uroczyste rozpoczęcie roku przybył m.in. wicepremier i minister spraw wewnętrznych i administracji Ludwik Dorn oraz pierwszy zastępca komendanta głównego policji Ryszard Siewierski. Po raz pierwszy w historii policyjnej uczelni "Gaudeamus" zabrzmiało także dla 50 cywili, którzy rozpoczęli kształcenie na pierwszym roku studiów stacjonarnych na kierunku administracja. Oprócz nich przyjęto również 62 funkcjonariuszy policji. Będą oni zdobywać wiedzę w systemie niestacjonarnym. W trakcie uroczystości świeżo upieczeni studenci złożyli ślubowanie, a nowy komendant rektor WSPol., gen. Kazimierz Szwajcowski dokonał immatrykulacji wyznaczonych słuchaczy, którzy z rąk wicepremiera Dorna odebrali indeksy. Witając zaproszonych gości, komendant rektor podkreślał, że przyjęcie do szkoły studentów cywilnych to wyjątkowy moment w jej dziejach. Zapowiedział też, że to nie koniec zmian w systemie kształcenia. Kazimierz Szwajcowski zwracał jednak uwagę na to, że rozwój uczelni oznacza zwiększenie wymagań wobec jej wykładowców.

- Czekają nas skomplikowane, specjalistyczne zadania - konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji, permanentne aktualizowanie posiadanej wiedzy i trudne umiejętności łączenia teorii z praktyką oraz przekazywanie wiedzy w taki sposób, by była ona użyteczna studentom w ich przyszłej służbie - mówił komendant rektor.

Z kolei wicepremier Dorn wyraził nadzieję, że nowo przyjęci do szkoły studenci cywilni zasilą w przyszłości szeregi pracowników administracji publicznej jako profesjonalna i dobrze przygotowana do pełnienia swoich obowiązków kadra. Zapowiedział też erę gruntownych zmian w polskich służbach mundurowych i związane z tym znaczące nakłady finansowe. W tegorocznym budżecie jest to kwota rzędu miliarda stu osiemdziesięciu milionów złotych.

- Tak zwiększone środki oznaczają jedno - radykalne podniesienie wymagań - mówił wicepremier.

Zwracając się do studentów i kadry WSPol. podkreślał rangę ich zawodu.

- Oficer policji należy do elity inteligencji polskiej, do wielkiej tradycji służby mundurowej i społecznej.

Inauguracja roku akademickiego miała szczególnie ważne znaczenie dla Kazimierza Szwajcowskiego. Akurat 1 października obchodził on jubileusz 30-lecia pełnienia służby. W imieniu komendanta głównego i swoim życzenia składał mu Ryszard Siewierski, nie szczędząc rektorowi WSPol. ciepłych słów.

- Chciałbym ci, Kazimierzu, podziękować za postawę, którą prezentujesz, za wartości, jakich jesteś nosicielem, za całą osobowość, jaką wnosisz do polskiej policji - mówił zastępca komendanta głównego, wyrażając przekonanie, że pod wodzą Kazimierza Szwajcowskiego uczelnia nabierze nowego tempa rozwoju.

Wykład inauguracyjny na temat "Nowe kierunki badań kryminologicznych i ich znaczenie w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu" wygłosił prof. Emil Pływaczewski, a uroczystość uświetnił występ chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

(łuk)

2006.10.04