Miasto musi przebudować ważny ciąg komunikacyjny, by uniknąć permanentnych korków.

Czeka nas paraliż komunikacyjny
W latach 2023-2026 zostanie wyczerpana przepustowość ulicy Kościuszki. Wtedy rozpocznie się stan permanentnego zakorkowywania ulicy, czyli paraliż komunikacyjny

- Podczas debaty przedwyborczej kandydaci na burmistrza Szczytna wypowiadali się na temat kosztów budowy obwodnicy. Według ich szacunków, miałyby się one wahać od 100 do 300 mln zł. Jaka, Pana zdaniem, cena jest najbardziej realna?

Przy założeniu, że obwodnica byłaby zbudowana zgodnie z przebiegiem pierwszego wariantu istniejącej koncepcji oraz przy przyjęciu kosztu jednostkowego obecnie realizowanej obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego, to koszt jej budowy wyniósłby 10,9 km x 22 395 tys. zł/km = 244 105,5 tys. zł, czyli ok. 250 mln zł. Wartość ta uwzględnia wszystkie koszty, czyli dokumentacji, wykupów gruntów, prac archeologicznych, nadzoru i robót.

- Nie można byłoby na czymś zaoszczędzić ?

Obwodnicę Nowego Miasta Lubawskiego zaprojektowano o przekroju jednojezdniowym 2+1. Według mnie dla obwodnicy Szczytna wystarczający byłby przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu. Szacuję, że wówczas koszt wyniósłby około 200 mln zł, wg stanu na wczoraj, albowiem ceny robót w ostatnim czasie mocno zwyżkują.

- Burmistrz Mańkowski w czasie debaty przedwyborczej opowiadał się za przejęciem od GDDKiA ulic Kościuszki, Odrodzenia i części Polskiej. Ruch samochodowy z tego odcinka przekierowałby na ulice Chrobrego i Kolejową - do planowanego ronda w obrębie wjazdu do PKS i ulicy Wasińskiego. Czy to wpłynęłoby na odciążenie ruchu w pozostałych rejonach miasta?

Jestem zdecydowanym zwolennikiem budowy ronda na ulicy Polskiej w obrębie wjazdu do dworca PKS i ulicy Wasińskiego

Zrealizowanie tego połączenia zmieniłoby rozkład ruchu w Szczytnie w centrum miasta. Firma „Trafik” z Gdańska przeprowadziła kilka lat temu symulację. Wynika z niej, że przyczyniłoby się to do znaczącego zmniejszenia natężenia ruchu na ulicy Odrodzenia, bo aż o ok. 50% oraz na ulicy Kościuszki o ok. 70%. Ale za to wzrósłby ruch na Warszawskiej o ponad 30%, oraz znacząco na ulicach Chrobrego, Kolejowej. Jestem zdecydowanym zwolennikiem budowy ronda na ulicy Polskiej w obrębie wjazdu do PKS i ulicy Wasińskiego i modernizacji ciągu ulic Chrobrego, Kolejowa z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Warszawską. Szczególnie jest to istotne dla poprawienia sytuacji na ul. Kościuszki, na której natężenie ruchu obserwuje się większe niż na ulicy Odrodzenia i Polskiej. Ulicą Kościuszki przemieszcza się także główny ruch tranzytowy przechodzący przez Szczytno, a mianowicie z kierunków Olsztyn, Olsztynek, Nidzica do Ostrołęki, Pisza, Biskupca (i odwrotnie). Nie miałoby to natomiast większego wpływu na natężenie ruchu na ulicach: Pasymska, Piłsudskiego, Skłodowskiej-Curie, Śląska, Mickiewicza.

- Jaka w tym przypadku jest pańska recepta?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.