Reklama

Węgiel

Władze gminy Pasym przygotowują się do pozyskania środków w ramach drugiej tury rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dlatego złożyli aż dziewięć wniosków na zadania, spośród których za najważniejsze burmistrz Łachmański uważa budowy sal sportowych przy szkołach w Gromie i Tylkowie oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tej ostatniej miejscowości.

Czekają na kasę od rządu
Jedną z inwestycji, na których najbardziej zależy władzom Pasymia, jest budowa sali sportowej przy SP w Gromie

Latem gmina Pasym, w ramach pierwszej tury środków z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymała pół miliona złotych. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie wkładu własnego do zadań drogowych. Do końca września samorządy miały złożyć wnioski do zapowiadanej przez rząd drugiej tury programu. Do rozdysponowania w skali kraju ma być 6 mld złotych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.