Przebudowa drogi z Gawrzyjałek do Lipowca i dróg wewnętrznych, rozbudowa kanalizacji oraz pierwszy etap budowy sali gimnastycznej w Wawrochach – to największe inwestycje jakie czekają gminę Szczytno w roku bieżącym.

Czekają na unijną kasę
Mieszkańcy Trelkowa z sołtysem Adolfem Pasztaleńcem na czele nie mogą się już doczekać otwarcia świetlicy w modernizowanym obiekcie

Wartość zaplanowanych w 2020 roku zadań majątkowych w gminie Szczytno sięga 6,2 mln zł, czyli 10% ogółu wydatków. Połowa z tego zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe. Najwięcej środków pochłonie przebudowa drogi z Gawrzyjałek do Lipowca (1,5 mln) i dróg wewnętrznych w Rudce, Lipowcu i Lipowej Górze Wschodniej (1,1 mln zł). Kontynuowane będą prace przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.