Na jesieni ulica Lanca w Szczytnie będzie słynąć z dwóch dużych obiektów sportowych. W bliskiej odległości od istniejącej już hali stanie druga, przeznaczona dla uczniów ogólniaka. Kilka dni temu wmurowano akt erekcyjny pod jej budowę.

Czekając na jesień

Wraz z wiosną nabrały tempa prace przy budowie nowej sali gimnastycznej przy ogólniaku. W piątek 21 kwietnia wmurowano akt erekcyjny pod powstający obiekt. Na uroczystości obecne były m.in. władze powiatu, który w większej części finansuje inwestycję, przedstawiciele wykonawcy, firmy Hydrobud z Ostrołęki oraz projektanta z Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego w Olsztynie.

- Życzę pracownikom szkoły oraz uczniom, by ta budowa, która tak pięknie się rozwija, zakończyła się w terminie i abyście mogli jeszcze w tym roku korzystać z nowej sali - mówił podczas wmurowania aktu przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Mańkowski.

Z kolei ks. Lech Lachowicz, proboszcz Parafii św. Brata Alberta przypomniał swój bliski związek ze starym obiektem przy ogólniaku. W 1990 roku w okresie wakacyjnym odprawiał tu msze i sam przez jakiś czas mieszkał nawet na zapleczu sali.

- Cieszę się, że to miejsce stale się zmienia i obok starej hali wyrasta nowe dzieło - zwracał się do

przybyłych ksiądz Lachowicz.

Budowa sali ma się zakończyć jesienią. Wprawdzie początkowo zapowiadano, że uczniowie będą mogli korzystać z niej już od września, ale na skutek silnych mrozów, które dały się we znaki wykonawcom, termin uległ przesunięciu. Wpływ na opóźnienie prac budowlanych miał też protest jednego z uczestników przetargu na wykonanie inwestycji. Ostatecznie roboty rozpoczęły się dopiero 3 stycznia, choć według zapowiedzi miało to nastąpić miesiąc wcześniej. Najprawdopodobniej sala zostanie otwarta w Dniu Nauczyciela 14 października.

- Obecnie wylane są już fundamenty pod halę oraz jej zaplecze. Wybudowano także schody i podest łączący istniejący obiekt z tym, który powstaje - informuje Joanna Wójcicka odpowiadająca z ramienia starostwa za inwestycję.

Nowa sala będzie pełnowymiarowa, na widowni znajdzie się 150 miejsc siedzących. Do tego powstanie też nowoczesne zaplecze sanitarno-szatniowe. Obiekt zostanie wyposażony również w specjalny podnośnik dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podczas zajęć wychowania fizycznego na sali będą mogły przebywać jednocześnie trzy grupy ćwiczących. Dodatkowo przed salą od ulicy Lanca powstanie parking.

Wciąż nie wiadomo, czy starostwo otrzyma środki na budowę z zewnątrz. Co prawda wnioski dotyczące dofinansowania są już złożone, ale na razie nie zapadły żadne decyzje. Powiat liczy, że pozyska z zewnątrz ok. 30% funduszy na dokończenie inwestycji. Całość przedsięwzięcia ma kosztować 3,7 mln zł.

(łuk)

2006.04.26