Radni gminy Dźwierzuty dali zgodę wójt Szydlik, by ta przedłużyła dzierżawę gruntów na okres dłuższy niż 3 lata wnioskującym o to sześciorgu mieszkańcom. Decyzja zapadła podczas sesji Rady Gminy.

Czemu nie ogłaszamy przetargów?
Radny Andrzej Lorkowski uważa, że tylko w wyjątkowych sytuacjach gmina powinna odstępować od przetargów na dzierżawy dłuższe niż 3 lata

Wątpliwości miał radny Andrzej Lorkowski. Jego zdaniem, tylko w wyjątkowych przypadkach gmina powinna odstępować od obowiązku trybu przetargowego zawierania umów na dzierżawę dłuższą niż 3 lata.

– Co za przesłanka występuje, że odstępujemy od przetargów? – dociekał radny.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.