Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego wypadło najlepiej spośród szkół powiatu szczycieńskiego w opublikowanym przez „Perspektywy” prestiżowym rankingu liceów i techników. Szkoła zajęła 7. miejsce w województwie. Poniżej oczekiwań, choć i tak wyżej niż przed rokiem, sklasyfikowano z kolei Liceum Ogólnokształcące w ZS nr 3.

Czołowe miejsca nie dla nas
Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie znalazło się na 7. miejscu w województwie

„STASZIC” DOPIERO TRZECI

„Perspektywy” opublikowały właśnie coroczny ranking najlepszych techników i liceów w Polsce. To prestiżowe zestawienie wiodących pod względem poziomu kształcenia szkół w kraju. Nad ustaleniem kryteriów czuwa Kapituła, złożona z przewodniczących komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członków Komisji ds. Kształcenia Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Metodologia oceny liceów uwzględnia: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (25%), oraz z przedmiotów dodatkowych (45%). W przypadku techników pod uwagę brano: sukcesy w olimpiadach (20%), maturę z przedmiotów obowiązkowych (20%), z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz egzamin zawodowy (30%). Wśród liceów pierwsze miejsce w kraju zajęło XIII LO w Szczecinie, drugie – Liceum Akademickie w Toruniu, a dopiero trzecie, co może nieco dziwić, osławione XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. W kategorii techników palma pierwszeństwa należy do Technikum nr 7 w ZSE w Nowym Sączu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.