Zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej miasta od wielu kadencji są dominującymi pozycjami na liście inwestycji w Szczytnie. Okazuje się jednak, że wciąż wiele ulic nie ma utwardzonej nawierzchni, a na niektórych ich odcinkach brak podstawowych mediów, takich jak kanalizacja deszczowa, sanitarna czy wodociągowa. Czy w najbliższych latach sytuacja się poprawi?

Czterdzieści ulic czeka na remonty
W wykazie znalazła się m.in. ul. Nowowiejskiego. Na jej części nie ma kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

GRUNTOWE NAWIERZCHNIE, ASFALT DO WYMIANY

Niezadowalający stan miejskich dróg i ulic to jedna z głównych bolączek mieszkańców. Nic dziwnego, że stale domagają się oni od władz samorządowych działań poprawiających infrastrukturę, z której każdego dnia korzystają. W ostatnich latach wiele w tej dziedzinie udało się poprawić. Zarówno za rządów burmistrz Danuty Górskiej, jak i jej następcy Krzysztofa Mańkowskiego, zadania drogowe były często dominującymi na liście miejskich inwestycji. Na ten cel samorząd przeznaczył wielomilionowe nakłady. Okazuje się jednak, że potrzeby w tej dziedzinie wciąż są ogromne. Z najnowszego zestawienia opracowanego przez Wydział Gospodarki Miejskiej wynika, że ulic lub ich odcinków wymagających utwardzenia, przebudowy, remontów i budowy brakujących sieci jest aż czterdzieści. Dwadzieścia cztery wciąż mają gruntową nawierzchnię, która często po obfitych opadach staje się praktycznie nie do pokonania.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.