W samym centrum Szczytna znajdują się atrakcyjne obiekty, z których większość już od paru ładnych lat jest niezagospodarowana. Mowa o dawnych internatach – na ul. Mickiewicza i Chrobrego oraz pomieszczeniach zajmowanych niegdyś przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich na ul. Kasprowicza. Czy w najbliższej przyszłości to się zmieni?

Kiedy do pustostanów znów wróci życie?
Przekazany przez powiat jako darowizna dla WSPol dawny internat na ul. Mickiewicza od kilkunastu lat pozostaje niezagospodarowany

NIETRAFIONA DAROWIZNA

O dawnym internacie Zespołu Szkół nr 1 na ul. Mickiewicza pisaliśmy wielokrotnie. Przedwojenna narożna kamienica, których w Szczytnie nie zachowało się już wiele, przez lata służyła jako miejsce zakwaterowania uczniów. Kiedy jednak zapadła decyzja o utworzeniu wspólnego internatu na ul. Lanca dla młodzieży ze wszystkich szkół podległych powiatowi, obiekt opustoszał. W 2010 r. zainteresowała się nim Wyższa Szkoła Policji. Jej ówczesny komendant rektor Arkadiusz Letkiewicz podjął starania zmierzające do przejęcia budynku na cele statutowe uczelni. Tak też się stało. Wartą blisko 1 mln zł nieruchomość Starostwo Powiatowe przekazało WSPol w darowiźnie. Miały tam powstać sale dydaktyczne oraz akademik. W tamtym okresie w szczycieńskiej uczelni wiedzę zdobyło wielu cywilów, dlatego wydawało się, że pomysł zaadaptowania dawnego internatu na ich potrzeby jest sensowny. Od samego jednak początku władze WSPol uzależniały realizację swoich planów od pozyskania środków zewnętrznych. Mijały lata, a dofinansowania nie udało się zdobyć. Zmienili się kolejni komendanci rektorzy, a budynek jak stał pusty, tak stoi nadal.

O ZWROCIE NIE MA JUŻ MOWY

Widok niszczejącej kamienicy będącej świadectwem historii Szczytna, boli wielu mieszkańców, którzy obok niej każdego dnia przechodzą.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.