Z 96 projektów zgłoszonych w całym kraju do programu „Kolej Plus”, 80% przeszło pozytywnie ocenę formalną i trafiło do II etapu prac. Jeden z projektów dotyczy modernizacji linii kolejowej do Ostrołęki. Czy jest szansa na jego realizację?

Czy Kolej Plus dotrze do Szczytna?
W ciągu najbliższych tygodni okaże, się czy odcinek linii do Ostrołęki będzie modernizowany w ramach programu Kolej Plus

Funkcjonujący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury program „Kolej Plus” ma m.in. ułatwić komunikację kolejową miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Zakłada on rewitalizację nieczynnych linii kolejowych, a także budowę nowych ich odcinków, przystanków, mijanek oraz łącznic Do drugiego etapu z terenu naszego województwa zakwalifikowane zostały następujące projekty:

• modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Ełk (przez Mrągowo, Mikołajki, Orzysz)

• modernizacja linii kolejowej nr 041 Gołdap-Olecko-Ełk

• modernizacja linii kolejowej nr 035 Ostrołęka-Chorzele-Wielbark-Szczytno (odcinek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego)

• rewitalizacja linii Działdowo-Toruń na odcinku Działdowo-Brodnica.

Lista projektów zakwalifikowanych została ogłoszona w listopadzie ubiegłego roku. W drugim etapie samorządy mają 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.