Gmina Pasym chce zakupić kolejny atrakcyjny teren na półwyspie Ostrów. Tym razem chodzi o Okrągłą Górę, miejsce, w którym przed wiekami istniało grodzisko z okresu wędrówek ludów. To też wyjątkowy punkt widokowy na jezioro Kalwa. Burmistrz Cezary Łachmański planuje zagospodarowanie terenu na cele turystyczne, w tym budowę ścieżki pieszo – rowerowej biegnącej z Pasymia do Okrągłej Góry.

Okrągłą Górę zamienią w turystyczną perełkę
Inspiracją do podjęcia działań zmierzających do zakupu Okrągłej Góry były dla burmistrza Cezarego Łachmańskiego prowadzone na jej terenie badania archeologiczne

LEGENDARNE MIEJSCE

Okrągła Góra, przez pasymian potocznie nazywana jest Czerwonym Słupem, z racji stojącego na niej charakterystycznego słupa średniego napięcia pokrytego rdzą. Znajduje się na półwyspie Ostrów i stanowi doskonały punkt widokowy na jezioro Kalwa. To miejsce wyjątkowe, owianą aurą tajemniczości i znane z mazurskich podań. Podobno miał się tu znajdować zapadnięty pod ziemię zamek. Według legend, teren ten jest połączony tunelem z kościołem ewangelickim i wyspą leżącą na jeziorze Kalwa. Opowieści o niezwykłości Okrągłej Góry nie wzięły się znikąd. Na terenie tym między VII a X w. istniało grodzisko zamieszkiwane przez ludy reprezentujące zachodniobałtyjski krąg kulturowy. Pierwsze badania archeologiczne były prowadzone tu już pod koniec XIX w. Kolejne miały miejsce w końcówce lat 40. i 60 XX w. Ostatnio archeolodzy wzięli Okrągłą Górę pod lupę dwa lata temu. Na jej terenie pracowali badacze z Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr. Sławomira Wadyla. Owocem ich działań jest wydane obszerne opracowanie pt. „Miejsce, które rodziło władzę. Gród z początków wczesnego średniowiecza w Pasymiu na Pojezierzu Mazurskim”.

CHCĄ ZBUDOWAĆ ŚCIEŻKĘ PIESZO - ROWEROWĄ

Prowadzone na terenie Okrągłej Góry badania i wydana monografia zainspirowały burmistrza Pasymia Cezarego Łachmańskiego do tego, aby podjąć starania zmierzające do zakupu tego miejsca przez gminę.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.