Komitet „Razem dla Mieszkańców” złożył dwa protesty wyborcze, domagając się m.in. ponownego przeliczenia głosów w wyborach do Rady Miejskiej w Szczytnie, w okręgu nr 4. Jeśli Sąd Okręgowy w Olsztynie je uwzględni, może się okazać, że do składu rady wróci Anna Rybińska, a mandat utraci Aleksandra Kobus – Drężek.

Czy sąd uwzględni ich protesty?
Jeśli okaże się, że przy liczeniu głosów rzeczywiście doszło do pomyłki na niekorzyść komitetu „Razem dla Mieszkańców”, to miejsce Aleksandry Kobus – Dreżek (z prawej) w Radzie Miejskiej zajmie Anna Rybińska

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Szczytnie, wpłynęły dwa protesty wyborcze dotyczące ustalenia wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 4 w Szczytnie. Ich wnioskodawcą jest komitet „Razem dla Mieszkańców”. W pierwszym proteście wniósł on o ponowne przeliczenie wszystkich oddanych głosów ważnych oraz uznanych przez członków Obwodowych Komisji Wyborczych za nieważne w ostatnich wyborach do Rady Miejskiej. W drugim proteście wnioskodawca domaga się stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Miejskiej, „stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego ustalonego w wyniku poprawnego, powtórnego przeliczenia głosów oraz zarządzenie ponownych wyborów poprzez nakazanie ponownego przeliczenia głosów w okręgu nr 4”.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.