Większość samorządów dopiero co wprowadziła podwyżki stawek opłat za śmieci. Niewykluczone, że w najbliższym czasie czekają nas jednak kolejne. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie przygotowuje się do wprowadzenia cennika na odpady pozasystemowe, które są nagminnie mieszane z komunalnymi.

Czy śmieci znów pójdą w górę?
Wśród odpadów komunalnych trafiających do instalacji ZGOK często trafiają się takie, których być tam nie powinno

Kilka dni temu burmistrzowie i wójtowie z powiatu szczycieńskiego otrzymali z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie pismo z informacją o problemie związanym z obecnością w śmieciach komunalnych tzw. odpadów pozaklasowych. Posiadają one inną charakterystykę, a ich obecność istotnie zakłóca procesy przerobu i podraża koszty zagospodarowania.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.