Już po raz drugi obchodzono w mieście Szczycieński Dzień Ekologii. Hasło imprezy - "Woda źródłem życia" zostało wybrane nieprzypadkowo. Podsumowaniu proekologicznych działań towarzyszyło otwarcie największej w ostatnim czasie lokalnej inwestycji, stacji uzdatniania wody w Lemanach.

Czyste źródło życia

EKOLOGICZNE SZKOŁY

Chociaż Szczytno ma w dziedzinie ochrony środowiska wciąż jeszcze spore zaległości, o czym świadczą m.in. mocno zanieczyszczone i budzące postrach wśród turystów jeziora w centrum miasta, to jednak widać także zmiany na lepsze. Z roku na rok rośnie liczba inicjatyw proekologicznych i działań związanych z promowaniem wśród mieszkańców postaw przyjaznych naturze. Już po raz drugi wszystkie te przedsięwzięcia zostały podsumowane podczas Szczycieńskiego Dnia Ekologii (6 października). Najbardziej wrażliwi na problemy związane z ochroną środowiska są najmłodsi. Nic więc dziwnego, że to właśnie uczniowie szczycieńskich szkół podstawowych i gimnazjów zdominowali pierwszą część imprezy w Miejskim Domu Kultury. Dzieci i młodzież w różnej formie prezentowały osiągnięcia proekologiczne swoich placówek. Jedni, aby pochwalić się sukcesami na niwie ochrony przyrody przygotowali specjalne prezentacje multimedialne, inni robili to w luźniejszej formie poprzez popisy artystyczne. Trzeba przyznać, że dokonania uczniów w dziedzinie ekologii są imponujące. Wystarczy wspomnieć, że np. młodzież z Gimnazjum nr 2 przez cały rok w ramach pracy ekozespołów przeprowadziła wśród mieszkańców Szczytna szereg ankiet oraz akcji promujących świadome postawy konsumenckie, potrzebę oszczędzania energii i racjonalnego gospodarowania odpadami. Podczas obchodów Szczycieńskiego Dnia Ekologii podsumowano także "Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur", które nie powiodłoby się, gdyby nie zaangażowanie uczniów i nauczycieli miejscowych szkół.

STACJA NA PIĄTKĘ

W tym roku imprezie przyświecało hasło "Woda źródłem życia". Zostało ono wybrane nieprzypadkowo, ponieważ ekologiczne święto zbiegło się w czasie z zakończeniem projektu "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta Szczytno i gminy Szczytno". Jego głównym punktem była budowa stacji uzdatniania na Lemanach. Choć w szczycieńskich kranach oczyszczona ciecz płynie już od kilku tygodni, to jednak uroczyste otwarcie obiektu odbyło się właśnie w piątek. Radości z powodu pomyślnego zakończenia inwestycji nie krył przede wszystkim burmistrz Paweł Bielinowicz, który dziękował za zaangażowanie wszystkim realizatorom przedsięwzięcia. Z kolei wicemarszałek województwa, gratulując władzom Szczytna stacji uzdatniania wody, przypomniała, że prace z związane z przygotowaniem jej budowy nie były łatwe.

- Wiem, jaką mieliście trudną sytuację po rozpoczęciu kadencji, kiedy zastaliście puste półki i żadnej dokumentacji technicznej - mówiła Bożena Wrzeszcz-Zwada.

Wiele ciepłych słów pod adresem pracowników szczycieńskiego urzędu padło także z ust szefowej Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi.

- Chciałabym podkreślić absolutny profesjonalizm w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji projektu. Zostały one przygotowane w sposób perfekcyjny, co powodowało, że nasza praca była łatwa i przyjemna - chwaliła Bożena Kądziela.

BEZ ŻELAZA I MANGANU

Historia budowy stacji uzdatniania wody sięga końca 2004 roku. Wtedy właśnie rady miasta i gminy Szczytno podjęły uchwały o zawarciu porozumienia na realizację tego zadania. Na początku kwietnia 2005 r. złożono wniosek w ramach ZPORR o dofinansowanie inwestycji w wysokości 4 mln złotych. Jeszcze przed przyznaniem samorządowi tych środków rozpoczęła się budowa stacji. W sumie pochłonęła ona 6,3 mln złotych. Oprócz stacji uzdatniania wybudowano także 66 studni kontrolnych służących do oczyszczania starych układów wodociągowych. Obiekt został zaprojektowany w oparciu o nowoczesne filtry, które uzdatniają wodę w sposób ciągły. Jest ona najpierw pobierana ze studni głębinowych i podawana do wieży aeracji. Tam, w trakcie napowietrzania, usuwa się z niej nadmiar żelaza i manganu. Potem woda poprzez filtry trafia do specjalnych zbiorników. Cały proces odbywa się bez użycia środków chemicznych.

(łuk)

2006.10.11