Bardzo blado wypadły szczycieńskie licea i technika w tegorocznym rankingu „Perspektyw”. Żadna ze szkół nie znalazła się nawet w pierwszej dwudziestce najlepszych placówek w województwie. Najwyższy wynik osiągnęło technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, plasując się na 22. miejscu w regionie.

Daleko za najlepszymi
Ubiegłoroczne dokonania uczniów ZS nr 3 nie wystarczyły, aby szkoła znalazła się w rankingu „Perspektyw”

WSKAZÓWKA NA PRZYSZŁOŚĆ

Ogłaszany co roku przez „Perspektywy” ranking najlepszych liceów i techników to prestiżowe zestawienie wiodących szkół w kraju. Bywa on cenną wskazówką dla młodzieży co do wyboru dalszej drogi kształcenia. Nad ustaleniem kryteriów czuwa Kapituła, w skład której wchodzą przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Metodologia oceny liceów uwzględnia: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz z przedmiotów dodatkowych (45%). Nieco inne kryteria przyjęto w przypadku techników. Pod uwagę brano: sukcesy w olimpiadach (20%), maturę z przedmiotów obowiązkowych (20%), z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz egzamin zawodowy (30%). W skali kraju w kategorii liceów 1. miejsce zajęło XIII LO w Szczecinie, a techników – Technikum Elektroniczne w ZSE im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy.

JEDYNAK W ZESTAWIENIU

Kolejny rok z rzędu bardzo słabo w rankingu wypadają szkoły ponadgimnazjalne z powiatu szczycieńskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.