Budynek dawnego internatu Zespołu Szkół nr 1 przekazany pięć lat temu przez powiat jako darowizna dla WSPol wciąż stoi pusty. Tymczasem zainteresowanie obiektem wyrażają prywatni przedsiębiorcy spod Warszawy. Starosta Jarosław Matłach zapowiada, że wystąpi niebawem do władz uczelni z prośbą o przedstawienie planów dotyczących obiektu. – Jeżeli nie mają na niego pomysłu, to odzyskamy tę darowiznę – deklaruje.

Darowizna do zwrotu?

PIĘĆ LAT CZEKANIA

Przedwojenna kamienica, w której dawniej swoją siedzibę miał internat Zespołu Szkół nr 1 w 2010 roku, decyzją władz powiatu szczycieńskiego, została przekazana jako darowizna Wyższej Szkole Policji. Zgodnie z zapisem w akcie notarialnym, uczelnia miała ją wykorzystać na cele statutowe. Kierownictwo szkoły planowało urządzić w obiekcie akademik oraz sale wykładowe. Realizację tych zamierzeń uzależniano jednak od pozyskania środków zewnętrznych. Minęło już pięć lat i zabytkowy budynek nadal stoi niezagospodarowany, a do tego niszczeje, co znacząco obniża jego wartość, która w 2010 r. wraz z działką i znajdującymi się na niej pomieszczeniami gospodarczymi została oszacowana na 934 tys. złotych. Tymczasem, jak zdradza radny powiatowy Krzysztof Mańkowski, położonym blisko centrum miasta obiektem zainteresowała się niedawno grupa przedsiębiorców spod Warszawy. W związku z tym radny zwrócił się do władz powiatu z zapytaniem m.in. o to, czy umowę z uczelnią można rozwiązać.

NIE MACIE POMYSŁU, TO ODDAJCIE

Starosta Jarosław Matłach przypomina, że jeśli nieruchomość nie zostanie przeznaczona na cele statutowe WSPol, podlega zwrotowi. – Do tej pory dawaliśmy szansę uczelni, bo szukała środków na ich realizację – mówi. Zapowiada jednak, że wkrótce zwróci się do kierownictwa szkoły z pytaniem, co zamierza zrobić z niezagospodarowaną od pięciu lat nieruchomością.

– Jeśli nie ma na nią pomysłu, to my tę darowiznę mamy obowiązek odzyskać – deklaruje starosta. W sytuacji, gdy budynek wróci do zasobów powiatu, zostanie przeznaczony na sprzedaż.

(ew)