Tylko jedna oferta wpłynęła do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku w ramach świadczenia usług przyjmowania odpadów stałych do odzysku

lub unieszkodliwiania w 2012 roku. Złożyła ją firma DBAJ ze Świętajna.

Tylko jedna oferta wpłynęła do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku w ramach świadczenia usług przyjmowania odpadów stałych do odzysku lub unieszkodliwiania w 2012 roku. Złożyła ją firma DBAJ ze Świętajna.

Dbaj zadba o śmieci

Wiadomo już, kto w przyszłym roku zajmie się przyjmowaniem odpadów stałych z gospodarstw domowych z terenu gminy Wielbark. Przetarg na tę usługę wygrała firma DBAJ ze Świętajna, oferując cenę 144 tys. złotych. Jej zgłoszenie było jedynym, jakie wpłynęło do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ilość przewidzianych do odbioru śmieci w 2012 roku to 800 ton.

- Ich zbieraniem i transportem do Świętajna zajmie się nasza śmieciarka, która zawiezie je do sortowni – mówi kierownik ZGKiM w Wielbarku Jacek Bojarowski. Obecnie koszt wywozu odpadów dla indywidualnego gospodarstwa to 17 zł za miesiąc. Opłata obejmuje dwukrotne opróżnienie pojemnika 110-litrowego oraz jeden wywóz selektywnej zbiórki. Jak zapewnia kierownik, cena ta nie ulegnie zmianie w przyszłym roku.

(ew)