Muzeum Mazurskie w Szczytnie zaprasza na spotkanie autorskie oraz promocję książki Wiktora Marka Leyka „Dekada w polskiej YMCA”, które odbędzie się w czwartek 22 lutego o godz. 18.00.

Dekada w Polskiej YMCA
Marek Leyk opowie o swojej działalności w YMCA

Wiktor Marek Leyk to postać dobrze znana w powiecie szczycieńskim. Urodził się w 1951 r. w Szczytnie w rodzinie ewangelicko-mazurskiej. Propagator ru­chu ekumenicznego, dziennikarz. Odbudował Polską YMCA, której w latach 1989-1998 był Dyrektorem Generalnym oraz prezesem. YMCA (Young Men’s Christian Associations, dosł. Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej to międzynarodowa ekumeniczna organizacja propagująca program oparty na wartościach chrześcijańskich. Została założona w 1844 r. w Londynie przez sir. George’a Williamsa.

Wiktor Marek Leyk od 30 lat pełni funkcję pełnomocnika wojewody oraz marszałka ds. mniejszości narodo­wych i etnicznych w województwie warmińsko-mazurskim. Poseł na Sejm IX kadencji.

W 1989 roku zorganizował grupę inicja­tywną mającą na celu odbudowanie Polskiej YMCA i – jako dyrektor generalny – przez całe te pięć lat bezpośrednio kierował pracą związku. Ponadto jest osobą znaczącą w europejskiej i światowej rodzinie YMCA. Członek dwóch grup polowych Europejskiego Alian­su, członek dwóch komitetów Światowego Aliansu — nie tylko jest doskonale zorientowany w mikroświatku YMCA, ale także wywiera realny wpływ na rozwój organizacji.

Od wielu lat pozostaje też w kręgu prominentnych postaci ruchu ekumenicznego (członek Ekumenisches Arbeitkreis für Information in Europa, Luxemburg).

(m)