Decyzje w sprawie wysokości podatków powinny być podejmowane bardzo delikatnie - uważa radny ze Szczytna Arkadiusz Myślak. A jak do tego tematu podeszły samorządy z powiatu szczycieńskiego?

limg("10_FOTO.JPG", "Objaśnienia:

C - powyżej 500 m2 powierzchni zajętych na działalność handlową, detaliczno-spożywczą i spożywczo-przemysłową, D - od 500 do 1000 m2 powierzchni przeznaczonych na działalność handlową, detaliczno-spożywczą i spożywczo-przemysłową, E – powyżej 1000 m2 dla powierzchni przeznaczonych na działalność handlową, detaliczno-spożywczą i spożywczo-przemysłową, X- maksymalna stawka dopuszczona przez Ministra Finansów na rok 2012. Y - cena ogłaszana przez prezesa GUS. W nawiasach porównanie do roku 2012");

Znane są już stawki podatków lokalnych, które będą obowiązywać w roku przyszłym. W porównaniu do roku ubiegłego poszczególne samorządy podnosiły je przeważnie o współczynnik inflacji, czyli 4%. Były jednak wyjątki. Aż o 23% więcej niż dotychczas mieszkańcy Pasymia będą płacić za grunt, w Szczytnie z kolei o 9%. To wywołuje wątpliwości u części radnych. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Klaudiusz Woźniak zaapelował do burmistrz Górskiej, żeby podatków nie podnoszono gwałtownie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.