Jak na razie, sieć drogowa pomimo wielu wad i braków, nie limitowała szans rozwojowych Szczytna w ostatnich latach (patrz „KM” nr 15/2018).

DK53 - droga ważna dla Szczytna
Wycinek mapy: „Średni dobowy ruch roczny pojazdów silnikowych na sieci dróg krajowych i wojewódzkich w 2015 roku”. Opracowano i wykonano w BP-BDiM Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o

Ale jak długo jeszcze! Trzeba spojrzeć na sprawę perspektywicznie. Stan sieci drogowej wokół Szczytna, jak i w mieście, jest niezadawalający. Trzeba nadrobić kilkudziesięcioletnie zaległości. Ich przyczyna jest oczywista, niedostateczna ilość środków finansowych na modernizację i budowę dróg w minionych latach. Jest ich nadal za mało w stosunku do potrzeb, pomimo dostępu do funduszy unijnych. Priorytety zarządców dróg krajowych i wojewódzkich w minionych latach odbiegały od naszych oczekiwań. Drogi powinny prowadzić ruch drogowy w sposób bezpieczny i wygodny dla jej użytkowników. A jak jest, to każdy kierowca widzi i odczuwa.

Narzekania na drogi należy przeorientować na czyny. Pierwszy krok to zdefiniowanie najważniejszych przedsięwzięć drogowych do realizacji. Tych, które z punktu widzenia nas, mieszkańców Szczytna i okolic, uważamy za pierwszoplanowe. Czynnikiem decydującym powinno być natężenie ruchu pojazdów. Wyniki ostatnich pomiarów ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich w rejonie Szczytna wskazują jednoznacznie, że największy ruch jest na drodze DK53. Maksymalne natężenie ruchu występuje na odcinkach przebiegających ulicami Szczytna. Tym samym bezspornym jest, że droga DK53 była, jest i będzie dla nas mieszkańców najważniejsza. W dokumentach GDDKiA widnieje jako klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego. W rzeczywistości jednak jej parametry w wielu przypadkach nie spełniają podstawowych wymogów. Wiele z nich jest niespełnionych, ale też i niemożliwych do spełnienia, przy obecnym przebiegu drogi DK53.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.