W sumie ponad 110 tysięcy złotych podatku od nieruchomości władze miasta umorzyły w ubiegłym roku Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i szpitalowi. Na tym tle bardzo mała jest kwota umorzeń w przypadku osób fizycznych, bo przy 24 decyzjach sięgnęła niewiele ponad 3 tys. złotych. Z kolei odroczenie terminu płatności uzyskała Fundacja Pro Masuria, która niedawno otrzymała w darowiźnie biurowiec dawnej „Unimy”.

Dla kogo podatkowe ulgi?
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej każdego roku może liczyć na przychylność ze strony władz miasta, które umarzają jej podatek od nieruchomości

KIEDY NIE MA ŚWIATEŁKA W TUNELU

W 2018 r., podobnie jak w latach ubiegłych, decyzją burmistrza miasta umorzono podatek od nieruchomości szpitalowi oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Łączna kwota umorzenia to 112 tys. złotych. - Górę biorą tu względy społeczne. Są to instytucje świadczące usługi na rzecz wszystkich mieszkańców powiatu – tłumaczy skarbnik miasta Alina Gajkowska.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.