Ponad 200 tys. zł wyniesie udział gminy Jedwabno w przebudowie odcinka drogi powiatowej Burdąg – Małszewo. Z kolei samorząd powiatowy przeznaczy na ten cel tylko … nieco ponad 8 tys. złotych. Ta dysproporcja niepokoi radnego Adama Szewczyka, który zastanawia się, dlaczego, tak jak w przypadku innych wspólnych inwestycji, samorządy nie podzieliły się swoim wkładem po połowie.

Dlaczego dokładamy więcej niż powiat?
Radny Adam Szewczyk uważa, że kwota, którą gmina Jedwabno wyłożyła na remont drogi Burdąg – Małszewo, powinna być mniejsza

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Burdąg – Małszewo to jedna z inwestycji dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Jej całkowity koszt wyniesie 436 tys. zł, z czego połowę stanowić będą środki rządowe. Pozostałą kwotę wyłożą samorządy – gminny i powiatowy. Ich partycypacja w inwestycji jest jednak bardzo różna. Gmina Jedwabno przekaże na ten cel 220 tys. zł, a powiat zaledwie 8,2 tys. złotych. Ta dysproporcja zastanawia radnego Adama Szewczyka. - Wydaje mi się, że kwota, którą dołożyła gmina, powinna być mniejsza. Przecież dotąd obowiązywała zasada, że powiat i gminy dzielą się swoim wkładem 50 na 50 – zauważa radny.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.