Po przedstawieniu raportu o stanie gminy wójt Zbigniew Kudrzycki otrzymał od radnych wotum zaufania. Jedyne zgłoszone przez nich uwagi dotyczyły słabych wyników egzaminacyjnych maturzystów.

Dlaczego nasi maturzyści mają tak słabe wyniki
Wójt Zbigniew Kudrzycki: - Wyniki są odzwierciedleniem tego, jacy uczniowie przychodzą do naszej szkoły i jaki jest stopień ich przygotowania do dalszego kształcenia

PRZYJMUJĄ WSZYSTKICH, ŻEBY UTRZYMAĆ KLASY

Wyniki egzaminów maturalnych osiąganych przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Rozogach są niepokojące. Podczas gdy średnia zdawalność w kraju z języka polskiego wynosi 55%, tu sięga 42%. Jeszcze gorzej jest w przypadku matematyki i języka angielskiego, gdzie proporcje wynoszą odpowiednio: 73% - 31% i 56% - 32%. Sytuacja ta wzbudza niepokój u części radnych. - Co jest tego przyczyną? - dociekał podczas sesji Rady Gminy radny Grzegorz Kaczmarczyk.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.