W tym roku nie zostaną przyznane nagrody burmistrza Szczytna za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu. Żadna z czterech zgłoszonych kandydatur nie zyskała uznania w oczach oceniającej je komisji.

Dlaczego nie dostaną nagród?
W 2016 r. nagrodę z rąk burmistrz Danuty Górskiej odebrał kulomiot Konrad Bukowiecki

Nagrody burmistrza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportu są przyznawane od pięciu lat. Pomysłodawcą tej inicjatywy był radny poprzedniej kadencji Arkadiusz Dziczek, a środki na ten cel pochodziły z obniżki diet radnych. W gronie laureatów do tej pory znaleźli się m.in.: wybitny lekkoatleta Konrad Bukowiecki, bokser Maciej Jóźwik, malarz Andrzej Cisowski, fotografik Aleksander Ikaniewicz i gitarzysta akustyczny Piotr Krępeć.

Zgodnie w uchwałą Rady Miejskiej, co roku przyznawano po trzy nagrody, każda w wysokości 3 tys. złotych. Kandydatów mogą zgłaszać w określonym terminie zarówno instytucje, jak i osoby prywatne. Następnie ich osiągnięcia ocenia komisja, która przedstawia swoje rekomendacje burmistrzowi. W tym roku zaproponowano cztery osoby: znaną z dokonań na niwie muzycznej Agnieszkę Mirkowicz, boksera Patryka Boruckiego, a także dwóch młodych zawodników ju-jitsu – Tymoteusza Stachulę i Gaspara Święcińskiego.

Nie znalazły one jednak uznania w oczach komisji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.