Wędkarze łowiący ryby na jeziorze Piasutno mają niemały dylemat. Dwa koła w Szczytnie przynależne do jego dzierżawcy - PZW Okręg Mazowiecki, w których można było dotychczas wykupić pozwolenia straciły do tego uprawnienia. Co się za tym kryje?

Dlaczego nie możemy wykupić zezwoleń?
- Jeżeli turyści nie będą mogli łowić na jeziorze Piasutno, to zrezygnują z przyjazdu do nas – mówi sołtys Bogdan Komosiński

- Mamy problem w Piasutnie – mówi sołtys tej miejscowości Bogdan Komosiński. - Spora część naszych mieszkańców wynajmuje w okresie wiosennym i letnim swoje pokoje i domki turystom, a ci warunkują przyjazd tutaj od możliwości wędkowania. Jeśli nie będą mieli na to gwarancji, wybiorą inne rejony kraju, bądź zagranicę.

Co jest powodem tego zamieszania? Dlaczego Okręg Mazowiecki PZW nie pozwala swoim kołom w Szczytnie sprzedawać pozwoleń na połów ryb na jeziorze Piasutno?

Okazuje się, że z końcem ubiegłego roku wygasła wieloletnia umowa na dzierżawę tego akwenu. Zgodnie z dotychczasowym zwyczajem powinien być ogłoszony nowy konkurs na wyłonienie dzierżawcy na kolejne lata, ale Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, który jest użytkownikiem jeziora do tej pory takowego nie ogłosił. Czy Wody Polskie w Białymstoku samodzielnie będą teraz prowadzić gospodarkę rybacką na jeziorze Piasutno, czy wrócą do ogłaszania konkursów na jego dzierżawę, a jeżeli tak to kiedy? – takie pytanie „Kurek” zadał ich rzecznikowi prasowemu. Oto, jaką odpowiedź otrzymaliśmy od Grzegorza Pula, kierownika Wydziału Zarządzania Obwodami Rybackimi i Gospodarki Rybackiej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję:

1. Na obwodzie rybackim Jeziora Piasutno w zlewni rzeki Szkwa Nr 4 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku nie będzie prowadził samodzielnej gospodarki rybackiej. Nasza jednostka nie otrzymała zgody od Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie na taką działalność na w/w obwodzie.

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku obecnie przygotowuje się do ogłoszenia konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego Jeziora Piasutno w zlewni rzeki Szkwa Nr 4.

3. Planowany termin ogłoszenia konkursu ofert to kwiecień 2024 r.

4. Do momentu wyłonienia użytkownika rybackiego nie ma możliwości uprawiania w obwodzie rybackim Jeziora Piasutno w zlewni rzeki Szkwa Nr 4 amatorskiego połowu ryb.

- Jak tylko ogłoszą konkurs oczywiście przystąpimy do niego – zapewnia nas Piotr Rybicki rzecznik okręgu mazowieckiego PZW.

Andrzej Olszewski