Wiele wskazuje na to, że i trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy PSZOK w Świętajnie nie przyniesie rozstrzygnięcia. Jedyna oferta, która wpłynęła do urzędu jest o ponad 500 tys. zł wyższa od kwoty jaką na realizację zadania zarezerwowała gmina.

Do czterech razy sztuka?
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma stanąć obok oczyszczalni ścieków położonej na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świętajnie to największa inwestycja jaką zaplanowano w tym roku w budżecie gminy. Termin jej realizacji wyznaczono na koniec października br., ale już wiadomo, że będzie to bardzo trudne do spełnienia. To dlatego, że dwa ogłoszone na to zadanie przetargi nie przyniosły rozstrzygnięcia i podobny finał spotka pewnie trzecie zakończone właśnie postępowanie. Jedyna oferta złożona przez spółkę „Sanprod” z Ostrołęki opiewa na kwotę 2,6 mln zł, tymczasem gmina na tę inwestycję zamierzała wydać znacznie mniej, bo 1,9 mln zł, mając zapewnione dofinansowanie z PROW w wysokości 1,3 mln zł. Warto przy tym zauważyć, że miesiąc temu ta sama firma przystąpiła do drugiego przetargu z kwotą 2,1 mln zł, czyli o 0,5 mln zł niższą niż obecnie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.