Żadna z trzech szczycieńskich szkół ponadgimnazjalnych nie znalazła się choćby w pierwszej dziesiątce wojewódzkiej w prestiżowym rankingu „Perspektyw”. W porównaniu do ubiegłego roku skok o jedno miejsce odnotował ogólniak, spadek z 9. na 20. miejsce zaliczył za to Zespół Szkół nr 1.

Do liderów im daleko

WSKAZÓWKA DLA GIMNAZJALISTÓW

Co roku w styczniu „Perspektywy” publikują ogólnopolski ranking liceów i techników. Jego wyniki są wskazówką przede wszystkim dla uczniów trzecich klas gimnazjów, którzy stoją przed wyborem szkoły średniej. Zasady rankingu ustala Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni wyższych, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, przewodniczących komitetów głównych olimpiad. W przypadku liceów autorzy brali pod uwagę: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (25%) i dodatkowych (45%). Przy technikach obowiązywały następujące kryteria: olimpiady (20%), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (25%), dodatkowych (25%), wyniki egzaminów zawodowych (30%). Pierwsze miejsce w kraju wśród liceów zajęło XIV LO im Stanisława Staszica w Warszawie, miano najlepszego technikum przypadło Technikum Zawodowemu nr 7 w ZSE-M w Nowym Sączu.

POZA CZOŁÓWKĄ, ALE BEZ DRAMATU

Jak wypadły szkoły powiatu szczycieńskiego? Okazuje się, że nie najlepiej.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.