Cetco-Poland, przedsiębiorstwo mające swoją siedzibę w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Korpelach, jako jedne z 20. w kraju, zostało wyróżnione nagrodą Dobra Firma. Tytuł przyznawany jest najszybciej rozwijającym się i najbardziej efektywnym firmom w Polsce.

Dobra firma CETCO

Europejski potentat

W środę 13 października "Rzeczpospolita" wyróżniła nagrodą Dobra Firma dwadzieścia najlepszych polskich przedsiębiorstw. W gronie laureatów, którym nagrody wręczał premier Marek Belka, znalazła się spółka z podszczycieńskiej specjalnej strefy ekonomicznej - Cetco-Poland.

- Firmy sukcesu trzeba nagradzać. Dotyczy to zwłaszcza średnich przedsiębiorstw, bo one są siłą rozwiniętych gospodarek - mówił podczas uroczystości premier Belka.

Cetco produkuje materiały izolacyjne na bazie bentonitu, które są używane na składowiskach śmieci, wałach przeciwpowodziowych czy poboczach autostrad. Wytwarza też surowce dla potrzeb wiertnictwa, odlewnictwa i przemysłu cementowego. Jest potentatem na rynku europejskim i azjatyckim.

Oprócz fabryki w Korpelach, którą kierują prezesi Piotr Tokarski i Grzegorz Kubicki, Cetco ma jeszcze zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Korei i Chinach.

Najlepsza z najlepszych

Najlepsze polskie firmy wybierała, już po raz trzeci, kapituła, w skład której wchodzą wybitni eksperci, w tym doradca ekonomiczny prezydenta prof. Witold Orłowski. Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę m.in. wzrost sprzedaży w latach 2000-03 oraz dynamikę zwiększania się aktywów i kapitałów. Uwzględniano także wskaźniki rentowności sprzedaży, jak również zdolność przedsiębiorstw do dalszego rozwoju.

Laureaci Dobrej Firmy zostali wybrani spośród tych, którzy trafili na listę 2000 największych spółek w Polsce. W tym rankingu znalazły się dwa przedsiębiorstwa działające na terenie powiatu szczycieńskiego. FS Favorit Furniture zajęło 1717 miejsce (przychód ze sprzedaży w 2003 r. - 65 mln zł), a Cetco Poland - 1936 (48 mln zł).

Profesjonalny zakład

- Znalezienie się w czołówce najbardziej prężnych firm w Polsce to dla nas wielkie wyróżnienie - cieszy się dyrektor do spraw produkcji Cetco-Poland Andrzej Lenard. - Jest ono ukoronowaniem dość ciężkiej pracy, jaką tu wykonujemy w zakresie inwestycji i produkcji.

Andrzej Lenard mieszka w Szczytnie od 1978 r. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w nowopowstałej Unitrze-Unimie, z czasem awansując na stanowisko głównego konstruktora. Po upadku zakładu przez 3 lata pracował w Favorit Furniture, a następnie w Zespołach Szkół nr 2 i nr 1 w Szczytnie oraz firmie Hawik. Od 1999 roku, czyli od początku działalności Cetco w Korpelach jest jej pracownikiem.

- To najbardziej profesjonalny zakład, w którym dotąd pracowałem - mówi Lenard. - Styl pracy jest tu amerykański, czyli obowiązuje zasada świadomej odpowiedzialności wszystkich pracowników - podkreśla. W tej chwili w fabryce zatrudnionych jest ponad 60 osób. Wkrótce planowana jest jej rozbudowa.

(olan)

2004.10.20