Wyróżnia ich bezinteresowność i chęć niesienia pomocy potrzebującym, zwykle nieznanym im ludziom. Krwiodawcy, bo o nich mowa, w sobotę obchodzili swoje święto. Podczas uroczystej gali w Miejskim Domu Kultury najbardziej zasłużeni odebrali odznaczenia i okolicznościowe medale.

Dobro mają we krwi
Wśród wyróżnionych ministerialną Odznaką „Zasłużony Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele Klubu HDK z Wielbarka

W WOJEWÓDZKIEJ CZOŁÓWCE

Okolicznościowe medale otrzymali także przedstawiciele samorządów oraz instytucji wspierających krwiodawców

W tym roku przypada 60-lecie objęcia przez Polski Czerwony Krzyż patronatu nad honorowym krwiodawstwem w Polsce. Dlatego święto krwiodawców miało wyjątkowy charakter. Uroczysta gala z okazji jubileuszu i obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa odbyła się w sobotę w Miejskim Domu Kultury. Przybyli na nią przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalnych instytucji. Nie zabrakło również Andrzeja Karskiego, dyrektora Biura Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Okręgowego PCK. Galę rozpoczął okolicznościowy referat wygłoszony przez sekretarza Zarządu Oddziału Rejonowego PCK i byłego wójta gminy Jedwabno Włodzimierza Budnego. Przybliżył on historię krwiodawstwa od czasów najdawniejszych po współczesne. W swoim wystąpieniu przypomniał osoby, które zasłużyły się w krzewieniu tej szlachetnej idei na terenie powiatu szczycieńskiego. Byli to m.in. ks. Władysław Łaniewski, lekarze – Jan Gauze, Zbigniew Sobieszczański i Edmund Bartecki, a także Bolesław Zadrożny, Antoni Zabłotny i Stanisław Poździał. W październiku 1974 r. powołano pierwszy klub HDK przy zarządzie powiatowym PCK, którego prezesem został Ryszard Gidziński.

Galę uświetnił m.in. występ uczniów Szkoły Podstawowej z OI nr 2 w Szczytnie

Cztery lata później powstał klub w Pasymiu oraz przy Wyższej Szkole Oficerskiej w Szczytnie. Z kolei w 1979 r. działalność rozpoczęły kluby w Dźwierzutach i Świętajnie. W okresie PRL-u wiele z nich funkcjonowało w dużych zakładach pracy, takich jak Lenpol czy Unima. Po transformacji ustrojowej początkowo nastąpił gwałtowny spadek liczby klubów. Duże zakłady upadły, w ich miejsce powstały mniejsze, których właściciele nie byli zainteresowani wspieraniem idei krwiodawstwa. Wkrótce jednak zaczęły powstawać kluby lokalne, zrzeszone np. przy ochotniczych strażach pożarnych. Szacuje się, że krwiodawcy z powiatu szczycieńskiego oddali w sumie ponad 35 tysięcy litrów krwi. W mijającym roku 2018 do potrzebujących trafiło od nich ponad 870 litrów tego bezcennego płynu. – To plasuje nasz powiat w wojewódzkiej czołówce – zauważał Włodzimierz Budny.

MEDALE OD MINISTRA

Odznakę przyznaną przez ministra zdrowia z rąk starosty Jarosława Matłacha odebrał m.in. Adam Rutkowski z Wielbarka

Obecnie na terenie powiatu działa 9 klubów HDK, z czego 7 jest aktywnych, a 2 zawiesiły działalność. Wielu z ich członków zostało docenionych przez najwyższe władze państwowe i uhonorowanych Krzyżami Zasługi nadawanymi przez Prezydenta RP.

Wyróżnień i odznaczeń nie mogło zabraknąć także podczas sobotniej gali. Piętnastu krwiodawców otrzymało nadane przez ministra zdrowia Odznaki „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W tym gronie najwięcej, bo jedenastu należy do klubu HDK przy OSP Wielbark. Warto zauważyć, że wśród odznaczonych członków tego klubu liczną reprezentację stanowili panowie z rodziny Burdyńskich: Zdzisław, Waldemar, Mateusz i Krzysztof.

Na zakończenie uroczystości wystąpiły dzieci z SP z OI nr 2, młodzież z Zespołu Szkół nr 3 oraz zespół Port w repertuarze Krzysztofa Klenczona.

(ew)

NAJWAŻNIEJSZE ODZNACZENIA

Odznaka „Zasłużony

Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”:

Andrzej Gidziński (Szczytno), Grzegorz Gryczka (Pasym), Tadeusz Wrona (Szczytno), Szczepan Krupiński (Wielbark), Sławomir Kurpiewski (Wielbark), Adam Rutkowski (Wielbark), Artur Magnuszewski (Szczytno), Zdzisław Burdyński (Wielbark), Waldemar Burdyński (Wielbark), Mateusz Burdyński (Wielbark), Krzysztof Burdyński (Wielbark), Lech Maluchnik (Wielbark), Mirosław Maluchnik (Wielbark), Marcin Matłoch (Wielbark), Zbigniew Rosiński (Wielbark);

Pamiątkowe statuetki

po oddaniu:

ponad 50 l krwi

– Kazimierz Gnatkowski (Szczytno),

ponad 40 l

– Paweł Oleksiak (Jedwabno),

ponad 30 l

– Sławomir Michalak, Franciszek Skorupski, Jarosław Wróblewski (wszyscy Szczytno).