Redakcja „Kurka Mazurskiego” wraz ze starostwem już po raz dziesiąty organizuje Plebiscyt na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. O tym, jak ważna jest rola sołtysów w lokalnych społecznościach i dlaczego trzeba doceniać ich pracę, rozmawiamy ze starostą Jarosławem Matłachem.

Docenić lokalnych liderów
Starosta Jarosław Matłach: - Dziś, jeśli wieś ma charyzmatycznego sołtysa, to słychać o niej w całym powiecie

- Rozpoczyna się już dziesiąta edycja Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Jak z perspektywy czasu ocenia pan to przedsięwzięcie?

Takie inicjatywy zdecydowanie dowartościowują sołtysów i rady sołeckie. O tym, że Plebiscyt jest ważny, świadczy duże zainteresowanie, z jakim się spotyka. Dla sołtysów, których w naszym powiecie mamy ponad stu, samo znalezienie się w finałowej piętnastce to już znaczące wyróżnienie.

- Czy przez te dziesięć lat dostrzegł pan jakieś zmiany w pracy sołtysów oraz ich aktywności?

Sołtysi stanowią pierwszy szczebel samorządności. Często to nie radni, ale właśnie oni są kreatorami życia kulturalnego i społecznego w małych miejscowościach. Minęły już czasy, kiedy sołtysi byli tylko od zbierania podatków i pełnili rolę pośredników pomiędzy wójtem a mieszkańcami. Dziś, jeśli wieś ma charyzmatycznego sołtysa, to słychać o niej w całym powiecie.

- W wielu gminach powiatu funkcjonują fundusze sołeckie. Czy według pana ta forma aktywizacji mieszkańców małych miejscowości dobrze się sprawdza?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.