Marta Jagiełło i Adam Cudak to kolejni mieszkańcy Szczytna, którzy zostali nagrodzeni za wybitne osiągnięcia w sporcie oraz na niwie kultury.

Docenili muzyka i sportsmenkę
Marta Jagiełło i Adam Cudak otrzymali po 3 tys. złotych. Sukcesów gratulowali im burmistrz Danuta Górska i przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Pardo

Nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu są wręczane od początku bieżącej kadencji samorządu Szczytna z inicjatywy radnego Arkadiusza Dziczka.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.