Wręczono „Złote Blachy 2016” - wyróżnienia przyznane przez Koalicję Antypiracką przedstawicielom jednostek Policji, które w 2016 roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. W gronie wyróżnionych znalazł się wykładowca WSPol prof. Jerzy Kosiński.

Doceniony za walkę z piractwem
Prof. Jerzy Kosiński z przyznaną mu Nagrodą Specjalną

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 31 marca w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. W tegorocznej edycji uhonorowano wydziały do walki z cyberprzestępczością Komend Wojewódzkich Policji w Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie oraz wydziały do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Nagrodę Specjalną otrzymał prof. dr hab. inż. Jerzy Kosiński wraz z zespołem współpracowników z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.