Gmina Świętajno jest kolejną w powiecie szczycieńskim, która zdecydowała się dofinansować swoim mieszkańcom zakup niskoemisyjnych kotłów grzewczych. Nie wszystkim jednak inicjatywa wójt Kołakowskiej się podoba.

Dołożą do wymiany kotłów
Podczas głosowania nad projektem przygotowanym przez wójt Alicję Kołakowską radny Sławomir Grzegorczyk wstrzymał się od głosu

Podczas wtorkowej sesji radni gminy Świętajno przyjęli uchwałę w sprawie dofinansowania inwestycji, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych. O finansowe wsparcie będą mogli się ubiegać właściciele nieruchomości, najemcy a także wspólnoty mieszkaniowe.

Na realizację programu zarezerwowano w gminnym budżecie 100 tys. zł. - Jest dobrym uzupełnieniem do rządowego programu „Czyste Powietrze”, gdzie o dofinansowanie nie mogą ubiegać się wspólnoty i najemcy – podkreśla wójt Alicja Kołakowska. - Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkań ców, szczególnie starych budynków – dodaje. Będą mogli oni uzyskać dofinansowanie do zakupu kotła w wysokości 50%, nie więcej jednak niż 4 tys. zł.

Inicjatywa wójt nie wszystkim się podoba.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.