Już nie tylko budynek mieszkalny, ale i grunt, na którym się on znajduje mieszkańcy gminy Szczytno będą mogli kupić z 90 lub 95-procentowym rabatem. Uczniom pochodzącym z ubogich rodzin gmina przyznawać będzie stypendium socjalne.

Dom i grunt za 5 procent

Rabat za grunt

Radni gminy Szczytno poszli na rękę swoim wyborcom, pozwalając im na zakup posiadanych gruntów pod mieszkaniami ze znacznym upustem. Do tej pory mieszkańcy gminy mogli kupić zajmowane lokale z 90 procentową bonifikatą. Dotyczyło to domów wybudowanych po wojnie. Z jeszcze większej, bo 95-procentowej ulgi mogli korzystać właściciele obiektów wybudowanych przed wojną. Dzięki uchwale Rady Gminy, podjętej 8 marca br. mieszkańcy z takim samym upustem będą też mogli nabyć na własność grunt, na którym stoją ich domy.

Stypendia socjalne

Radni zatwierdzili też regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie gminy Szczytno. Przysługiwać ona będzie uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także słuchaczom publicznego i niepublicznego kolegium nauczycielskiego, którzy nie skończyli 24 lat.

Wielkość stypendium, według ustawy, ma stanowić 80-200% wysokości zasiłku na jedno dziecko (obecnie 56 zł). Tak więc kwota stypendium wahać się może od 44,8 do 112 zł. Samorządowcy wysokość pomocy dla młodzieży uzależnili od dochodu przypadającego na członka rodziny. Nie może być on jednak wyższy od 316 zł. Jeśli dochód będzie stanowił 1/4 tej kwoty, student uzyska prawo do maksymalnej stawki stypendium, tj. 112 zł.

- Pomoc udzielana będzie w celu zmniejszenia różnicy w dostępie do edukacji, a także wspierania uczniów zdolnych - mówi skarbnik Jolanta Cielecka.

Stypendium będzie miało głównie formę pomocy materialnej. Za przyznane środki zakupione zostaną np. podręczniki czy ubrania. To zadanie zostanie zlecone dyrektorom podległych wójtowi szkół. Uczniom szkół średnich będą mogły być zwracane koszty dojazdu.

Zbijają deficyt

Budżet gminy Szczytno po stronie dochodów zwiększył się o 889 tys zł. Taką kwotę na konto samorządu przekazał fundusz Sapard, jako swój udział w ubiegłorocznych inwestycjach prowadzonych na terenie gminy. Kilka tygodni wcześniej budżet gminy o 385 tys. zł powiększyła subwencja oświatowa. Dzięki tym środkom już w marcu planowany w uchwale budżetowej deficyt w wysokości 3,65 mln zł skurczył się do 2,5 mln zł. Władze gminy spodziewają się kolejnych zastrzyków finansowych z zewnątrz i liczą na to, że na koniec roku deficyt zamieni się w nadwyżkę.

Zatrudniony logopeda

Od 1 lutego gmina Szczytno zatrudniła na etacie nauczyciela logopedę, przydzielając mu 25-godzinny wymiar tygodniowy. Logopeda będzie prowadził badania uczniów uczęszczających do szkół podległych gminie i udzielał pomocy tym spośród nich, którzy wymagają specjalistycznej opieki.

(o)

2005.03.23