Nie w Dźwierzutach, jak początkowo zakładano, lecz w Targowskiej Woli mają powstać dwa budynki z mieszkaniami socjalnymi. Gmina musiała zmienić swoje wcześniejsze plany, bo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odmówił jej przekazania gruntów.

Domy socjalne w Targowskiej Woli
Wójt Marianna Szydlik: - Mieszkania socjalne są dla tych ludzi szansą na godne życie

Dwa budynki, jeden mający 10, a drugi 8 lokali socjalnych, gmina planowała wybudować na fragmencie leżącej przy wjeździe do Dźwierzut działki przy ul. Szczycieńskiej. Grunt należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych), dlatego władze samorządowe prowadziły rozmowy w sprawie przekazania nieruchomości. Zakończyły się one jednak fiaskiem.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.